DIDF

DIDF - Jongeren

DIDF-Jongeren (Jongerenorganisatie van de Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen van Turkije in Nederland, afgekort als DIDF) is een onafhankelijke jongerenorganisatie bestaande uit studenten, studenten, werkende en niet-werkende jongeren die in Nederland wonen.

DIDF - Jongeren

Wat willen we?

We streven naar een wereld zonder uitbuiting en onderdrukking. We willen een wereld zonder racisme, nationalisme en uitsluiting. We strijden voor een samenleving die kan voorzien in de behoeften van jongeren en andere bevolkingsgroepen zoals de huidige sociale orde niet in onze behoeften kan voorzien. Bij DIDF Youth zetten we ons in voor de algemene belangen van jongeren van alle nationaliteiten. Want grenzen zijn niet tussen naties, maar tussen rijk en arm; tussen de onderdrukker en de onderdrukte, en tussen de uitbuiter en de uitgebuiten.

Door haar werk en activiteiten probeert DIDF-Jongeren een brug te slaan tussen 'Nederlandse' en 'allochtone' jongeren tegen gemeenschappelijke problemen en voor gelijke belangen. DIDF-Jongeren wil een platform zijn voor jongeren die zich verzetten tegen racisme, discriminatie, nationalisme, sociale degradatie, onderwijsdegradatie en gebrek aan perspectief.

Als we iets willen veranderen, moeten we er iets aan doen. We zijn ons ervan bewust dat niemand bestaande relaties alleen kan veranderen. We kunnen alleen verandering brengen als we weten hoe we ons moeten organiseren rond onze gemeenschappelijke belangen en problemen.

DIDF- Jongeren

Onderwijs en zaken

Veel jongeren zijn het slachtoffer van slecht onderwijsbeleid. Daardoor komen ze vaak op een lager niveau terecht en bereiken ze onderwijsinstellingen van lagere kwaliteit. Als je een andere naam hebt, is het vaak moeilijk om een ​​stageplaats te vinden. Of je wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. Ook als je dezelfde basiskwalificaties hebt als de uitgenodigden!

Veel jongeren vinden het erg moeilijk om werk te vinden. Als ze een baan vinden, is dat meestal een tijdelijke baan. Jongeren hebben relatief vaak te maken met flexibele contracten. Ze krijgen ook een laag loon. En dan is er nog het minimumloon voor jongeren. Tieners doen hetzelfde werk als volwassenen, maar krijgen hetzelfde salaris. Op deze manier kunnen jongeren niet bouwen aan hun toekomst.

We kunnen het gebrek aan onderwijs, werkloosheid en wanhoop bestrijden door ons te organiseren en de gang van zaken in te perken.

DIDF - Jongeren

Inburgering

In Nederland wonen miljoenen niet-Nederlanders. Onder hen zijn veel jongeren van de tweede en derde generatie. Inmiddels is Nederland het middelpunt van hun leven geworden voor deze jongeren en zijn zij een onbetwist onderdeel van deze samenleving geworden. Ondanks deze feiten worden deze mensen niet gezien als volwaardige burgers van deze samenleving. Hoewel velen van hen hier zijn geboren en getogen, zijn 'immigranten', 'immigrantenkinderen', 'Turkse jongeren' etc. Ze zijn gestempeld. Regelgeving en wetten trekken duidelijke scheidslijnen tussen Nederlanders en niet-Nederlanders naar herkomst. Als gevolg daarvan raken minderheden geïsoleerd en splitst de samenleving zich op.

DIDF- Jongeren

Nederlands racisme

Al jaren worden mensen van niet-Nederlandse afkomst tot zondebok gemaakt als politieke gimmicks in maatschappelijke en politieke debatten. Om hun ware politiek en incompetentie te verbergen, gebruiken regeringen en de meeste partijen verdeel-en-heers, waarbij verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar worden opgezet.
Alleen de symptomen van sociale tegenstellingen worden als een probleem gezien, maar de oorzaken schieten tekort. Racistische en fascistische partijen en groepen zien dit als een welkomstgeschenk. Deze dagelijkse schending van zogenaamde "immigranten" is dus het resultaat van dit distributiebeleid.

"Daarom eisen wij: Afschaffing van wet- en regelgeving
discriminatie bevorderen. Burgerschapsintegratie en gelijke rechten
Voor iedereen die voor Nederland kiest
middelpunt van hun leven. "

"Daarom eisen wij: Afschaffing van wet- en regelgeving
discriminatie bevorderen. Burgerschapsintegratie en gelijke rechten
Voor iedereen die voor Nederland kiest
middelpunt van hun leven. "

DIDF - Jongeren

Welk Turks nationalisme?

Het distributiebeleid wordt niet alleen uitgevoerd door de Nederlandse regeringen, ook de Turkse staat maakt zich schuldig aan deze smaad. De Turkse regering werkt via de Turkse lobby met nationalistische en religieuze sentimenten om de uitgeslotenen te manipuleren in lijn met het doel van het Nederlandse beleid. Het Turkse nationalisme wordt in Nederland gepropageerd naar mensen uit Turkije. Dit is een reactie op het Nederlandse racisme. Vooroordelen en haat worden aan beide kanten gevoed en in stand gehouden. Het alternatief voor racisme kan geen nationalisme zijn.

DIDF- Jongeren

jeugdkampen

Bijna elk jaar organiseren we jeugdkampen in samenwerking met jongerenorganisaties in andere Europese landen. In deze kampen ontmoeten jongeren uit verschillende landen elkaar. Het kampprogramma behandelt verschillende onderwerpen en organiseert verschillende workshops. Natuurlijk is er ook een breed scala aan culturele en sportieve activiteiten.
Deze Jeugdkampen zien ze als een alternatieve vakantie. Deelnemers aan de kampen zijn niet langer alleen maar consumenten. Jongeren consumeren wat ze in het kamp produceren. Naast samen plezier hebben op het kamp, ​​staat ook de collectieve manier van leven en denken centraal.

DIDF - Jongeren

Sociale, culturele en politieke activiteiten en debatten

activiteiten en debatten
Als DIDF-jongeren houden we discussiebijeenkomsten en werken we in de weekenden rond actuele thema's als onderwijs, werk, vluchtelingen en racisme. Op deze manier proberen DIDF-jongeren bij te dragen aan hun ontwikkeling, bewustwording en zelforganisatie over zaken die hen direct of indirect aangaan.
Culturele activiteiten zijn ook een belangrijk onderdeel van de activiteiten van DIDF Youth.

DIDF- Jongeren

Sport

Sport mag niet, zoals het nu is, een middel zijn om winst te maken of om te profiteren van concurrenten. We zien de mogelijkheid om vriendschappen op te bouwen en nog meer te versterken in sportactiviteiten. Sport wordt niet beoefend om rijk te worden of om een ​​tegenstander te verslaan. Sporten wordt beoefend om samen plezier te hebben, teamgeest te ontwikkelen en natuurlijk om in vorm te blijven. Daarom organiseert DIDF jeugd op verschillende afdelingen voetbaltoernooien en andere sportevenementen.