Wij delen de pijn van de volkeren van Turkije En roepen op tot solidariteit!

De aardbeving in Turkije heeft vandaag tot nu toe meer dan 1.000 mensen het leven gekost. Duizenden mensen zijn gewond geraakt en verloren hun onderkomen. De aantallen blijven stijgen. We herdenken al degenen die hun leven hebben verloren en wensen de gewonden een spoedig herstel.

De omvang van de aardbeving is enorm. Naast vele doden verloren duizenden mensen hun huizen in de aarbevingsgebied. De aardbeving richtte ook een ravage aan in buurland Syrië. De slechte weersomstandigheden en het feit dat de aardbeving zich over een groot gebied verspreidt, de naschokken die aanhouden en duizenden beschadigde gebouwen, maken reddingsoperaties nog moeilijker.

Om de pijn te verzachten, is vandaag solidariteit en hulp nodig. Als Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen (DIDF) roepen we u op om de getroffenen te steunen. 

We zullen de hulp die onze organisatie bereikt, doorgeven aan de hulpcampagnes die door de democratische organisaties in Turkije zijn gelanceerd voor de bevolking, die zij rechtstreeks zullen doorgeven aan mensen in nood. Vandaag de dag is het van groot belang dat de hulp de mensen in nood bereikt zonder bureaucratische obstakels. Bij eerdere rampen konden de problemen worden verminderd door het feit dat de bevolking directe steun van de bevolking kreeg.

Laten we het lijden van de volkeren van Turkije delen, laten we de solidariteit versterken en ons aansluiten bij de campagne die we hebben gelanceerd om de wonden van de mensen te helen.

Voor uw steun:

NL47 INGB 0004 6140 46

T.n.v. Federatie DIDF, o.v.v. Aardbeving Turkije 2023

l

Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam. info@didf.n