GENOEG IS GENOEG! BEVRIES DE ENERGIEPRIJZEN! STOP DE PRIJSSTIJGINGEN!

De prijzen voor voedsel, gas en elektriciteit schieten omhoog. Wij weten niet meer waarop je kunt bezuinigen. De regering onderneemt niets omdat het technisch moeilijk zou zijn effectieve maatregelen te nemen voor dit jaar. Als druppels op een gloeiende plaat werkt dit beleid. Naar verwachting zullen de energieprijzen niet terugkeren naar de oude situatie. Het kabinet Rutte-IV spot met het volk. Zijn wij gedoemd om verpletterd te worden onder de kosten van levensonderhoud? Is er geen manier om dit te voorkomen? Wanneer wij onze krachten bundelen kunnen wij ‘stop’ zeggen tegen deze trend!

 

TERWIJL DE ARMEN ARMER WORDEN, WORDEN DE RIJKEN RIJKER!

 

De inflatie in Nederland is in augustus gestegen naar twaalf procent. De lonen smelten in het licht van stijgende kosten voor levensonderhoud. Wanneer wij winkelen zie je dat het geld in onze zakken niet genoeg is om te voorzien in dagelijkse basisbehoeften zoals brood, melk en vlees.

 

De maandelijkse rekening die wij betalen voor gas en licht is met de factor twee tot drie gestegen. Onderzoek toont aan dat als het zo doorgaat kunnen honderdduizenden mensen hun gas- en elektriciteitsrekening niet betalen en zit men de komende winter in de kou. 

 

Armoede neemt toe. Niet alleen worden laagbetaalden getroffen, maar ook onder de zogenaamde ‘middenklasse’ zijn er met de dag grote zorgen.  Niet iedereen wordt arm in Nederland. Het discours ‘Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje’ is slechts een sprookje. Ook in Nederland worden de rijken rijker. Uit onderzoek blijkt dat de tien procent rijken zestig procent van het totale vermogen bezit. Het merendeel van de taart is dus in handen van een kleine minderheid en die hoeft niet te bezuinigen! 

 

LATEN WE DE REKENING NIET BETALEN VOOR OORLOGEN EN CRISES!

 

Het kapitalistische systeem waarin wij leven is gebaseerd op uitbuiting van werkende mensen en de mogelijkheden van de staat worden voornamelijk aangewend voor het grootkapitaal. Het kabinet Rutte-IV wijkt niet af van dit beleid.

 

De regering, die in een handomdraai miljarden euro’s heeft opgehaald voor oorlog en bewapening, heeft maatregelen tegen de hoge kosten van levensonderhoud doorverwezen naar volgend jaar. De overheid wil nu een gezamenlijk fonds oprichten met energiebedrijven om burgers te helpen die hun gas- en elektriciteitsrekening niet kunnen betalen.

 

In dit geval is het noodzakelijk om te vragen: ´Waarom hebben jullie de energiebedrijven geprivatiseerd die niet zo lang geleden publieke instellingen waren? En als jullie echte oplossingen willen waarom niet de energieleveranciers nationaliseren? ´  

 

De regering heeft geen moeite om miljarden euro’s in oorlog en bewapening te steken plus extra miljarden om bedrijven te steunen. Steeds hogere energieprijzen en andere prijsstijgingen zijn het gevolg van dit beleid. Als wij het vuur in onze keuken willen blussen dan moeten wij zeggen: “Wij zullen de last van oorlog en crisis niet dragen!”

 

WIJ ZIJN NIETS ZONDER OPLOSSING!

 

De regering heeft zich tot nu toe tevreden gesteld met palliatieve plannen zoals voorzorgsmaatregelen tegen de steeds oplopende kosten van levensonderhoud. Het doel is om het minimumloon voor het komende jaar met slechts tien procent te verhogen.  Nu is het al duidelijk dat deze loonsverhoging in het niets valt tegen de snel stijgende prijzen van voedsel en energie. Met andere woorden de maatregelen die de regering voorziet zullen geen remedie zijn voor prijsstijgingen of armoede.

 

Klagen en wachten brengen geen oplossingen. Integendeel dit maakt onze problemen nog groter.  De enige realistische manier om tegen het regeringsbeleid in te gaan is door samen te komen en te vechten voor onze rechten en eisen. Met vakbonden, individuen, progressieve partijen en milieuorganisaties moeten wij strijd en activiteiten organiseren. Bundel onze krachten met familie en vrienden, buren, collega’s en vakbonden zodat wij niet verder worden verpletterd door hoge lasten van levensonderhoud en prijsstijgingen. Als onze aanhang uit duizenden, tienduizenden en honderdduizenden mensen bestaat zal de overheid naar ons moeten luisteren en op onze eisen moeten reageren. Wij gaan de straat op voor onze eisen:

 

– Bevries gas-, verwarmings-, elektriciteits- en huurprijzen!

– Nationaliseer energiebedrijven!

– Draai direct alle prijsstijgingen terug!

– Verhoog de lonen minimaal met het inflatiepercentage!

– Meer budget voor onderwijs, gezondheid, huisvesting en vervoer!

– Leg een vermogensbelasting op aan de rijken!

DIDF

Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen

NL