Kom tot elkaar op het ´Festival voor samenhang en solidariteit´

Veertig jaar geleden is DIDF-Zaanstad opgericht onder de naam TDJVZ. En onze landelijke organisatie DIDF viert dit jaar haar 37ste verjaardag. Voor ons ´het´ moment om samen met u allen hierbij stil te staan. Op zondag 6 november 2022 doen wij dit in het Zaantheater te Zaandam. Met een divers programma tonen wij onze kracht. Kom ook en doe mee!

 

In de afgelopen twee jaar zijn immers de leef- en werkomstandigheden van gewone mensen veel moeilijker geworden. De coronacrisis heeft bestaande ongelijkheden en onrechtvaardigheden uitsluitend verergerd. Daar bovenop hebben wij ook nog te maken met een sociale crisis. Terwijl veel mensen niet weten hoe zij hun huur- en elektriciteitsrekening kunnen betalen en bang zijn hun werk te verliezen nemen de winsten van grote bedrijven alleen maar toe. Wij moeten ons op een verenigde manier verzetten tegen deze absurde ontwikkeling!

 

En de oorlog in Oekraïne wordt gebruikt om de militaire uitgaven te verhogen. Onze stelling is juist: ´ontwapening in plaats van bewapening!´ Er is veel dringender extra geld nodig voor gezondheidszorg, onderwijs, sociale zaken en om de klimaatcrisis te bestrijden.

 

Op ons festival staan wij niet alleen. DIDF is dan bijeen met hen die strijden voor betere leef- en werkomstandigheden. De festivalgangers genieten allemaal van het sociale en culturele programma dat wij bieden. Tegelijker tijd geven wij signalen af voor onze wensen zoals: betaalbare huisvesting, een gezondheidssysteem zonder winstoogmerk, goed werk, goede lonen, goed onderwijs voor iedereen en vrede. DIDF is voor samenhang en solidariteit én tegen verdeeldheid en racisme. Wees erbij!